DE WERELD REPAREREN

Koning Boudewijnstichting

Op dit ogenblik zijn wij nog op zoek naar €8500. Dit voor de aankoop van hars en een plastic snijmachine voor de verwerking van de tegels tijdens LABtegel. Als ook voor de aankoop van de basismaterialen voor het vlot en de zilte planten met aanplantings benodigdheden voor LABvlot.
Dit om onze artistieke interventies zo professioneel mogelijk uit te voeren in Oostende met kinderen, kunstenaars, lokale organisaties en instanties en gelijkgestemden in 2020. Dankzij de Koning Boudewijnstichting konden wij een culturele mecenaatsrekening openen. Hierdoor zijn de giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar én kunnen schenkers er zeker van zijn dat hun geld goed terecht komt.

Stort op cultureel mecenaatsrekening van Hirngespinst, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening
BE10 0000 0000 0404
BIC: BPOTBEB1
van de Koning Boudewijnstichting
met vermelding 129/0028/00071.
Opgepast: gestructureerde melding

klik hier om ons steundossier, en dus ook de plannen, in te lezen.

De koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40 euro per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

<< TERUG